TEL:联系站内主管
目前您的位置 : 首页 >   新闻系统   >  企业新闻   >   新闻详情
设计大咖分享会 ——尹春辉《资质优势在分院发展中的作用》
2020-01-10

重庆!重庆!重庆!

重要的事情说三遍

借力总院资质优势

预见重庆发展机遇

2020

预见机遇

遇见重庆

去拼搏吧!!!


幻灯片1.JPG

幻灯片2.JPG


幻灯片3.JPG


幻灯片4.JPG


幻灯片5.JPG


幻灯片6.JPG


幻灯片7.JPG


幻灯片8.JPG


幻灯片9.JPG


幻灯片10.JPG


幻灯片11.JPG


幻灯片12.JPG


幻灯片13.JPG


幻灯片14.JPG


幻灯片15.JPG


幻灯片16.JPG


幻灯片17.JPG


幻灯片18.JPG


幻灯片19.JPG


幻灯片20.JPG